skip to Main Content

Voldoet uw bedrijf aan de RI&E-verplichting?

Een bedrijfsongeluk zit in een klein hoekje. Volgens de Arbowet moet – bijna – ieder  bedrijf met personeel een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) maken. Ofwel, alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart brengen en er adequaat naar handelen, zodat uw medewerkers een veilige en gezonde werkplek hebben. Heeft u dit nog niet gedaan? Zó pakt u het aan.

Minder dan de helft van alle bedrijven met personeel in ons land heeft een RI&E gemaakt. Toch is zo’n inventarisatie belangrijk, want een bedrijfsongeluk is immers zo gebeurd. Zo kan een medewerker gewond raken bij het werken met een machine of vallen van een ladder of steiger. Maar er liggen meer gevaren op de loer. Vanwege allerlei omstandigheden kunnen medewerkers een burn-out krijgen en lange tijd uit de running zijn.

Continuïteit in gevaar
Een RI&E brengt alle risico’s voor uw medewerkers én het bedrijf in beeld. U wordt misschien aansprakelijk gesteld als uw medewerker op de werkvloer een ongeluk krijgt. Of misschien komt door langdurige afwezigheid van uw medewerker wel de continuïteit van uw bedrijf in gevaar.

Nagenoeg alle bedrijven zijn verplicht een RI&E uit te voeren. Deze verplichting is al sinds 1 januari 1994 van kracht. Mocht u twijfelen over uw bedrijf, check dan eerst de website van het steunpunt RI&E. Daar vindt u ook een algemene en branchegerichte checklist.

De RI&E-plicht bestaat uit drie onderdelen:
1. Het in kaart brengen van de risico’s: Welke risico’s loopt uw personeel en het bedrijf?

2.Het evalueren van de risico’s: Hoe vaak komen deze risico’s voor en wat zijn de mogelijke gevolgen?

3.Een plan van aanpak: Wat gaat u doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden?

Boete of een waarschuwing
Als ondernemer moet u de RI&E actueel houden. Alle veranderingen in de arbeidsomstandigheden moet u aanpassen. Bij een controle moet u de RI& E kunnen tonen aan de inspecteur. Is er geen RI&E aanwezig dan kunt u een boete krijgen. Is het risico-overzicht niet volledig dan krijgt u een waarschuwing en drie maanden de tijd om het in orde te maken.

Geen RI&E-verplichting
U bent niet RI&E-plichtig als alle werknemers in uw bedrijf opgeteld veertig uur of minder werken. Ook als uw bedrijf maximaal 25 medewerkers heeft en gebruikmaakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument, bent u het niet verplicht.

Let op: Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wel laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u  er meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Back To Top