skip to Main Content

De bouw is bij uitstek een branche waar u veel risico’s loopt. Doordat veel partijen bij uit te voeren projecten betrokken zijn, kan er sprake zijn van onvoorziene uitvoeringsfouten en materiaalgebreken. Daarnaast kan er bij het bouwen en de bijbehorende werkzaamheden makkelijk schade aan derden worden toegebracht. De verzekeringen die dergelijke risico’s afdekken zijn de Installatie- en Montageverzekering en de CAR-verzekering. Hieronder staan beide verzekeringen kort toegelicht. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Installatie- en Montageverzekering
Installateurs zoals verwarmings- en luchtbehandelingsinstallateurs of elektrotechnische installateurs lopen specifieke risico’s. Speciaal voor hen is de installatie-/montageverzekering ontwikkeld. Deze verzekering heeft een uitgebreide dekking en is helemaal toegespitst op deze beroepsoefenaars.

Construction All Risks-verzekering
Deze verzekering dekt bouwrisico’s, wat wil zeggen naast schade aan het bouwwerk zelf kan ook, als dat gewenst is, schade aan hulpmaterialen, bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan eigendommen van de bouwdirectie en schade aan derden als gevolg van de bouwactiviteiten meeverzekerd kan worden. Ook het transportrisico van voor het verzekerde werk bestemde materialen kunt u met deze CAR-verzekering afdekken.

Back To Top