skip to Main Content

Het afsluiten van verzekeringen voor uw bedrijf is niet iets waar u zich druk over wilt maken. U bent druk in de weer om van uw onderneming een succes te maken. Dat succes is afhankelijk van allerlei interne en externe factoren. U voert de regie, neemt de beslissingen en zet de koers uit. Dat kan alleen als u realistisch met risico’s omgaat. Goed risicobeheer betekent in kaart brengen welke risico’s uw bedrijf kent en wat de impact van schade is op de bedrijfscontinuïteit. Vervolgens bepaalt u welke risico’s u zelf kunt dragen en welke u wilt verzekeren. Ook het opstellen van een preventieplan is onderdeel van risicomanagement. Het hangt helemaal van de aard van uw bedrijf af welke verzekeringen nodig zijn.

Een overzicht van mogelijke verzekeringen voor uw bedrijf

Bedrijfspand

Er zijn verschillende risico’s in en om uw bedrijfspand(en) die u dient af te dekken om bedrijfscontinuïteit te garanderen na schade. Natuurlijk is het niet nodig om alles wat los en vast zit te verzekeren. Hieronder geven wij u een overzicht van mogelijke verzekeringen omtrent uw bedrijfspand(en) die u kunt afsluiten. Voor advies op maat verzoeken wij u echter contact op te nemen met ons kantoor te Arnhem.

Gebouwenverzekering

Schade aan het bedrijfsgebouw en de inventaris vormt één van de grootste gevaren voor een bedrijf omdat deze schade de kern van de onderneming raakt. Een gebouwenverzekering biedt uitgebreide dekking voor schade aan uw bedrijfspand(en).

Glasverzekering

Glas is kwetsbaar en zeker als u over een winkel, showroom of vitrine beschikt, is schade een reëel risico. Als aanvulling op uw bedrijfsgebouwen- of inventaris-/goederenverzekering is het met aan te bevelen een glasverzekering af te sluiten.

Inventaris/goederenverzekering

Een inventaris/goederenverzekering dekt schade aan de goederenvoorraad, de inventaris en het huurdersbelang die in uw bedrijfspand aanwezig is. De verzekering biedt dekking tegen schade door bijvoorbeeld brand, inbraak of storm.

Computer-/elektronicaverzekering

Computers en elektronica nemen een steeds prominentere plaats in binnen bedrijfsprocessen. U kunt deze apparatuur in één keer verzekeren tegen schade door van buiten komende oorzaken via een computer-/elektronicaverzekering.

Extrakostenverzekering

Wanneer schade aan het gebouw en/of de inhoud hiervan niet tot directe omzetderving leidt, is een bedrijfsschadeverzekering niet nodig. De extrakostenverzekering biedt in dat geval uitkomst.

Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering biedt dekking voor kosten van sanering van grond en grond- en oppervlaktewater. Ook de kosten van gevolgschade na bodem- of waterverontreiniging kunt u met deze verzekering afdekken.

Reconstructieverzekering

De reconstructiekostenverzekering dekt gedurende een afgesproken periode de kosten die gemaakt moeten worden om de administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen (zowel op papier als elektronisch) zoals voor de schade.

Plan een vrijblijvend gesprek

Heeft u vragen over bovenstaande verzekeringen? Of bent u juist op zoek naar andere zakelijke of particuliere verzekeringen bij Heuveling Adviesgroep? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door te bellen naar 026 44 24 944. We gaan graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden bepreken. Zo kunt u ook bij ons terecht met vragen over financiën of kredieten. Met onze kennis en ervaring kunt u vertrouwen op gedegen advies.

Back To Top