skip to Main Content

Pensioen zzp’er via jaarruimte

jaarruimte

Het merendeel van de zzp’ers bouwt geen of nauwelijks pensioen op. Na uw pensionering moet u dan alleen van een AOW-uitkering rondkomen. Toch zijn er fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Benieuwd welke?

Bij veel zzp’ers staat de zorg voor een goed pensioen niet boven aan het lijstje. Aan de ene kant omdat de prioriteit bij het ondernemen ligt en de pensioengerechtigde leeftijd nog ver in de toekomst ligt. Als er iets opzij wordt gelegd, dan wordt dat veelal gebruikt als extra aflossing op de hypotheek.

Aan de andere kant zijn de mogelijkheden om een pensioen op te bouwen niet altijd bekend. Bijvoorbeeld de – fiscaal aantrekkelijke – manier om via uw jaarruimteregeling iets opzij te zetten voor later.

Pensioentekort
Jaarruimte is het maximale bedrag dat u van de Belastingdienst per kalenderjaar op uw pensioenrekening mag storten. De exacte ruimte in uw persoonlijke situatie hangt af van uw belastbaar inkomen en het pensioentekort in het voorafgaande jaar.

U kunt uw jaarruimte gebruiken om een bedrag in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening te storten. Het ingelegde bedrag mag u bij uw belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. U betaalt namelijk pas belasting als de bank of verzekeraar na uw pensioen gaat uitkeren. Bovendien ziet de Belastingdienst het opgebouwde saldo niet als vermogen, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.

Wilt u meer informatie over de jaarruimteregeling of een persoonlijk advies, neem dan contact met ons op.

Back To Top