skip to Main Content

Nieuwe belastingregels in 2018

belasting2018

Een hogere AOW-leeftijd en stijgende belastingtarieven. Ook komend jaar verandert de Belastingdienst een aantal regels. Ook in uw voordeel, want u mag bijvoorbeeld (belastingvrij) meer spaargeld bezitten. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Leuk of niet, ook in 2018 krijgt u te maken met wijzigingen in de belastingregels. Sommige veranderingen merkt u direct in uw portemonnee. Zoals de stijgende  belastingtarieven in schijf 2 en 3. Heeft u een baan? Dan krijgt u volgend jaar afhankelijk van uw inkomen meer arbeidskorting.

De wijzigingen voor 2018 op een rij:

Belastingschijven wijzigen

Uw inkomen uit werk en woning zit in box 1. Vanaf 1 januari zijn de tarieven en bedragen van de belastingschijven gewijzigd:

Schijf 1: belastbaar inkomen: max. 20.142 euro (dit was: 19.982), tarief 36,55 procent;

Schijf 2: belastbaar inkomen: max. 33.994 euro (dit was: 33.791), tarief 40,85 procent (dit was: 40,80 procent);

Schijf 3: belastbaar inkomen: max. 68.507 euro (was: 67.072), tarief 40,85 procent (dit was: 40,80 procent);

Schijf 4: belastbaar inkomen: meer dan 68.507, tarief 51,95 procent.

AOW’er? Dit zijn uw belastingtarieven!

Schijf 1: tarief 18,65 procent;

Schijf 2: tarief 22,95 procent (dit was: 22,90 procent);

Schijf 3: tarief 40,85 procent ( dit was: 40,80 procent);

Schijf 4: tarief 51,95 procent.

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) blijft gelijk.

Algemene heffingskorting 2018

De maximale algemene heffingskorting voor uw inkomstenbelasting gaat omhoog naar 2.265 euro in 2018 (dit was in 2017: 2.254). De algemene heffingskorting voor mensen met een AOW-uitkering bedraagt in 2018 maximaal 1.157 euro.

Heeft u een inkomen hoger dan circa 20.000 euro, dan wordt de algemene heffingskorting lager naar mate uw inkomen hoger is. U krijgt geen algemene heffingskorting meer bij een inkomen van meer dan 68.500 euro.

 

Arbeidskorting 2018

Heeft u een baan, dan krijgt u meer arbeidskorting. In 2018 stijgt de maximale arbeidskorting naar 3.249 euro (dit was 3.223 euro in 2017). De hoogte van uw  arbeidskorting is afhankelijk van uw inkomen. Stijgt uw inkomen, dan wordt uw arbeidskorting verlaagd. Als uw inkomen hoger is dan ca. 123.000 euro per jaar, dan krijgt u geen arbeidskorting. In 2018 ligt het inkomen vanaf waar uw arbeidskorting wordt verlaagd rond 32.700 euro.

Voor AOW-gerechtigden bedraagt in 2018 de arbeidskorting maximaal 1.658 euro.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt

De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt, namelijk tot maximaal 2.801 euro (dit was 2.778 euro).

Aanpassing heffingen in box 3

Box 3 kent drie vermogensschijven. De bijbehorende percentages van de belastingheffing zijn aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van spaarrentes en beleggingsresultaten uit de afgelopen jaren.

Het vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen gaat omhoog naar 30.000 euro.

Bijdrage zorgverzekeringswet omlaag

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) gaat omlaag. Voor werknemers daalt de bijdrage van 6,75 procent naar 6,65 procent. Voor zzp’ers, ondernemers en gepensioneerden daalt het percentage van 5,5 procent naar 5,4 procent.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2018 met drie maanden verhoogd naar 66 jaar. U betaalt dus langer AOW-premie. Benieuwd naar uw AOW-leeftijd, kan dan op (Link)

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/

Back To Top