skip to Main Content

Cyberrisk: Voorkom financiële schade!

cybercrime-verzekeren

Computers zijn vaak onmisbaar in uw werk. Het goed functioneren ervan is dan ook van groot belang. Wat als u te maken krijgt met een computervirus of uw systeem wordt gehackt? Of een DDos-aanval? Wat zijn uw financiële risico’s? Wat kunt u of móét u doen?

Sla er de krant maar op na: Cyberrisk is aan de orde van de dag. Bedrijven lopen continu het gevaar om te worden gehackt of ‘besmet’ te worden met een nietsontziend computervirus. De geschatte jaarlijkse schade voor het bedrijfsleven bedraagt honderden miljoenen euro’s. Deze schade wordt grotendeels veroorzaakt door cybercrime. Ook binnen uw bedrijf kan het fout gaan als gevolg van een storing of een verkeerde beslissing.

Extra kosten

Het stilvallen van de bedrijfsactiviteiten is een van de nachtmerries voor een ondernemer. Als gevolg van een computerstoring moet u uw klant gaan vertellen dat de bestelde producten voorlopig niet geleverd kunnen worden. Om uw klant te behouden moet u extra kosten maken om het product van elders aan te voeren om vervolgens toch te kunnen leveren. Als dat één keer gebeurt, dan kan uw klant er misschien nog mee leven. Bij een tweede keer kiest hij waarschijnlijk voor uw concurrent.

Tijdrovend
Met het uitzetten van uw systemen en een keer opnieuw te starten, is het probleem waarschijnlijk niet verholpen. Het herstellen van complexe computerproblemen is werk voor experts. Het opsporen van virussen en het herstellen van uw gehackte bestanden, brengt sowieso veel extra kosten met zich mee en is tijdrovend. Daar zit u als ondernemer echt niet op te wachten.

Persoonsgegevens op straat

Binnen bedrijven gaat het soms ook goed mis. Door persoonlijke fouten kunnen bijvoorbeeld gegevens van uw klanten op straat komen te liggen door een datalek. Klanten zijn daar niet blij mee en het maken van excuses zijn over het algemeen niet voldoende. Als bedrijf kunt u een flinke financiële claim tegemoetzien en uw klant verliezen. Komt het tot een rechtszaak dan zijn waarschijnlijk de proceskosten ook nog eens voor uw rekening.

Direct melden

Diefstal van persoonlijke gegevens moet u direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is voorgeschreven in de wet ‘Meldpunt Datalekken’ die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Bovendien moet u de ‘slachtoffers’ informeren over de datalek en op de hoogte houden van de stand van zaken. Laat u dat na, dan kunt u een behoorlijke boete krijgen.

Cyberverzekering

Het risico van extra kosten door cyberrisk is veel te groot voor bedrijven. Ondernemers kiezen steeds vaker voor een cyberverzekering. Liggen uw bedrijfsactiviteiten stil door cyberrisk? Of kunt u niet leveren aan uw klanten? Een cyberverzekering dekt de extra kosten als gevolg van cyberrisk. De hoogte van de premie hangt af van de dekking, de verzekerde bedragen, uw eigen risico en uw voorzorgmaatregelen om herhaling te voorkomen.

Meer informatie

Welke cyberrisico’s loopt uw bedrijf? Hoe hoog is de schade als u niet kunt leveren? Heeft u een financiële buffer? Meer informatie over een cyberverzekering? We adviseren u graag.

Back To Top